Hoe kunnen we helpen?

Lijst van alle beschikbare formules

 

Met de formulekolom, kun je alles maken van eenvoudige wiskundige vergelijkingen tot meer complexe en geavanceerde berekeningen met de gegevens op je bord. In dit artikel vind je alle beschikbare formulefuncties die we in deze kolom aanbieden. Laat we ze eens bekijken! ⬇️

 

Ter info: Dit artikel is een overzicht van alle momenteel beschikbare formules. Als je op zoek bent naar uitleg over hoe je de formulekolom kunt gebruiken, bekijk dan dit artikel. We hebben ook een artikel met gebruiksvoorbeelden van formules beschikbaar gesteld met veel geweldige voorbeelden van formules! 😊

 

Belangrijk om te weten

FORMULE VELD VERWIJZING

Kolomnamen moeten tussen ronde haakjes staan: SUM({apples},{oranges})

Formules kunnen ronde haakjes () bevatten om de volgorde van bewerkingen te wijzigen: ({Apples}+{Oranges}) / {Guests} 

 

COMPATIBELE KOLOMMEN

Checkbox, Land, Creatie logboek, Datum, Afhankelijkheid, Dropdown, E-mail, Formule, Uur, Item ID, Laatst bijgewerkt, Link naar item, Lange tekst, Nummers, Personen, Telefoon, Beoordeling, Status, Tekst, Tijdlijn, Tijdregistratie, Stemmen, Wereldklok

Subitemnamen en het tellen van subitems worden ook ondersteund.

 

NIET COMPATIBELE KOLOMMEN

Auto nummer, Kleurenkiezer, Bestanden, Link, Locatie, Spiegel, Voortgang volgen, Tags, Week, Wereldklok

 

Tekstfuncties 

 

Functie: CONCATENATE
Beschrijving: deze operator verbindt tekstwaarden tot één enkele tekstwaarde
Voorbeeld: CONCATENATE ("Ik","hou van","monday.com") => Ikhouvanmonday.com

Functie: LEFT
Beschrijving: extraheert een bepaald aantal tekens van de linkerkant.
Voorbeeld: LEFT("monday.com", 3) => mon

Functie: LEN
Beschrijving: retourneert het aantal tekens van een gegeven tekst string.
Voorbeeld: LEN("hallo") => 5

Functie: LOWER
Beschrijving: Converteert een opgegeven tekenreeks naar kleine letters
Voorbeeld: LOWER("Een REEKS") => "een reeks"

Functie: REPLACE
Beschrijving: Vervangt een deel van een string door de nieuwe string.
Voorbeeld: REPLACE("Geit",1,2,"Fl") => "Flat"

Functie: REPT
Beschrijving: Herhaalt een string een bepaald aantal keren.
Voorbeeld: REPT("monday", 3) => mondaymondaymonday

Functie: RIGHT
Beschrijving: Extraheert een aantal tekens van de rechterkant van een gegeven tekst string.
Voorbeeld: RIGHT("monday", 3) => day

Functie: SEARCH
Beschrijving: Zoekt naar een string in een andere string
Voorbeeld: IF(SEARCH("love", "I love monday", 1) > 0, "Exist", "Not") => "exist"

Functie: SUBSTITUTE
Beschrijving: Vervang tekst in een gegeven tekst string door te matchen.
Voorbeeld: SUBSTITUTE ("goedemorgen", "morgen", "nacht") => goedenacht

Functie: TEXT
Beschrijving: Hiermee wordt de opgegeven waarde opgemaakt op basis van de gegeven tekstindeling
Voorbeeld: TEXT(8500.6,"$#,##0.00") => $8,500.60

Functie: TRIM
Beschrijving: Verwijdert alle spaties uit een string behalve enkele spaties tussen woorden.
Voorbeeld: TRIM)" Ik hou van MDAY ") => "Ik hou van MDAY"

Functie: UPPER
Beschrijving: Converteert een opgegeven tekenreeks naar hoofdletters
Voorbeeld: UPPER("monday.com") => MONDAY.COM 

 

Logische functies

Functie: AND
Beschrijving: Controleert of alle gegeven logische voorwaarden kloppen zijn en retourneert WAAR
Voorbeeld: AND(3>1, 4>2) => Waar

Functie: EXACT
Beschrijving: Vergelijkt twee waarden, retourneert WAAR als ze hetzelfde zijn en ONWAAR als ze verschillend zijn.
Voorbeeld: EXACT({Status},{Status}) => WAAR

Functie: IF
Beschrijving: Controleert of er aan een voorwaarde is voldaan. Zo ja, dan retourneert de eerste waarde, zo niet, dan retourneert de andere
Voorbeeld: IF({some columns}>100, "big deal","small deal")

Functie: OR
Beschrijving: Retourneert WAAR als een van de logische voorwaarden klopt
Voorbeeld: OR(3 >10, 4>2) => WAAR

Functie: XOR
Beschrijving: Retourneert een logisch exclusieve OR van alle argumenten
Voorbeeld: XOR(3>0, 2>9) => WAAR

Functie: SWITCH
Beschrijving: Controleert of aan een voorwaarde voor een specifieke waarde is voldaan. Zo ja, retourneert het resultaat van die waarde. Zo niet, retourneert het standaardresultaat (indien aanwezig). Het patroon is: SWITCH({Column}, "val1", "result1", ["val2", "result2"], ..., ["default"])
Voorbeeld: SWITCH({Priority}, "Hoog", 3, "Medium", 2, "Laag", 1,0) => (als prioriteit "Medium" is)

 

Numerieke functies

Functie: ABS
Beschrijving: Retourneert de absolute waarde van een gegeven getal
Voorbeeld: ABS(-1) = 1

Functie: AVERAGE
Beschrijving: Retourneert het gemiddelde van de gegeven numerieke waarden
Voorbeeld: AVERAGE(1,2,3) => 2

Functie: DIVIDE
Beschrijving: Een nummer gedeeld door een ander
Voorbeeld: DIVIDE(10,5) => 2

 Functie: COUNT
Beschrijvign: Telt het aantal numerieke items.
Voorbeeld: COUNT(1,2,"a") => 2

Functie: LOG
Beschrijving: Hiermee wordt het logaritme van een getal opgehaald
Voorbeeld: LOG (16,2) => 4

Functie: MAX
Beschrijving: Retourneert de grootste waarde uit een set gegevens
Voorbeeld: MAX (1,3,5,9) => 9

Functie: MIN
Beschrijving: Retourneert de kleinste waarde uit een set gegevens
Voorbeeld: MIN(1,3,5,9) => 1

Functie: MINUS
Beschrijving: MINUS(5,3) => 2

Functie: MULTIPLY
Beschrijving: Product van twee nummers
Voorbeeld: MULTIPLY(5,2) => 10

Functie: MOD
Beschrijving: Retourneert de rest van de deling van het gegeven getal in de deler
Voorbeeld: MOD(10,3) => 1

Functie: ROUND
Beschrijving: Rond een getal naar een specifiek aantal cijfers af
Voorbeeld: ROUND(1.123456, 2) => 1.12

Functie: ROUNDUP
Beschrijving: Rondt het getal altijd naar boven af
Voorbeeld: ROUNDUP(1.1,0) => 2

Functie: ROUNDDOWN
Beschrijving: Rondt het getal altijd naar beneden af
Voorbeeld: ROUNDDOWN(1.1,0) => 1

Functie: SQRT
Beschrijving: Positieve vierkantswortel van een positief getal
Voorbeeld:SQRT(9) => 3

Functie: SUM
Beschrijving: Telt alle gegeven getallen bij elkaar op
Voorbeeld: SUM(2,3,8) => 13

Functie: POWER
Beschrijving: Een getal tot een macht verheven
Voorbeeld: POWER(2,3)=> 8

 

Datum- en tijdfuncties

Functie: ADD_DAYS
Beschrijving: Voegt dagen toe aan de opgegeven datum. Geeft de nieuwe datum weer.  
Voorbeelden: ADD_DAYS("2019-01-20",5)
ADD_DAYS(TODAY(), 5)
FORMAT_DATE(ADD_DAYS ("2019-01-20", 5) => "2019-01-25

Functie: DATE
Beschrijving: Retourneert de datumwaarde voor de gegeven parameters
Voorbeeld: DATE(2018,5,30) => Wo 30 mei 2018 

Functie: DAY
Beschrijving: Retourneert de dag van de maand van een bepaalde datum.
Voorbeeld: DAY({created at}) => 31

Functie: DAYS
Beschrijving: Retourneert het aantal dagen tussen de twee datums
Voorbeeld:DAYS({end date column name}, {start date column name} => verschil tussen datum in dagen

Functie: FORMAT_DATE
Beschrijving: Geeft een opgemaakte datum weer
Voorbeelden: FORMAT_DATE(TODAY) => "16 feb 2020" (met standaardopmaak)
FORMAT_DATE(TODAY)(), "YYYY-MM-DD") => "2020-02-16"
FORMAT-DATE(TODAY(), "dddd, MMMM Do YYYY") => zondag 16 februari 2020

Functie: HOUR
Beschrijving: Retourneert het uur als een getal van 0 (12:00 A.M.) tot 23 (11.00 P.M.).
Voorbeeld: HOUR(NOW() => 23 (als het nu tussem 23.00 en 23.59 uur is)

Functie: HOURS_DIFF
Beschrijving: Retourneert het verschil tussen twee uurkolommen
Voorbeeld: HOURS_DIFF("23:00", "20:00") => 03.00

Functie: WORKDAYS
Beschrijving: Retourneert het aantal werkdagen tussen twee datums
Voorbeeld: WORKDAYS({TO_DATE}, {FROM_DATE}) => werkdagen tussen datums in dagen

Functie: MINUTE
Beschrijving: Retourneert de minuut als een getal van 0 tot 59.
Voorbeeld: MINUTE(NOW() => 10 (als het nu 23:10 uur is)

Functie: MONTH
Beschrijving: Retourneert de maand van een bepaalde datum.
Voorbeeld: MONTH({created at}) => 7

Functie: SECOND
Beschrijving: Retourneert de seconde als een getal van 0 tot 59.
Voorbeeld: = SECOND(NOW() => 1 (als het nu 23:00:01 uur is)

Functie: SUBTRACT_DAYS
Beschriving: Trekt dagen af van de opgegeven datum. Geeft de nieuwe datum weer.  
Voorbeelden: SUBTRACT_DAYS("2019-01-20", 5)
SUBTRACT_DAYS(TODAY(), 5)
FORMAT_DATE(SUBTRACT_DAYS("2019-01-20", 5) => "2019-01-15

Functie: TODAY
Beschrijving: Hiermee wordt de huidige datum opgehaald
Voorbeeld: TODAY() => 05-07-2018

Functie: WEEKNUM
Beschrijving: Retourneert het jaarlijkse weeknummer van een bepaalde datum.
Voorbeeld: WEEKNUM({created at}) => 42

Functie: ISOWEEKNUM
Beschrijving: Retourneert het jaarlijkse weeknummer van een bepaalde datum volgens ISO-normen.
Voorbeeld: WEEKNUM({created at}) => 42

Functie: YEAR
Beschrijving: Retourneert het jaar van een bepaalde datum.
Voorbeeld: YEAR({created at}) => 2018

 

Constanten

Functie: PI
Beschrijving: PI-waarde (3.14159)
Voorbeeld: PI() => 3.14159

Functie: TRUE
Beschrijving: Logische juiste waarde
Voorbeeld: IF(3>5 = TRUE, "a","b") => "b"

Functie: FALSE
Beschrijving: Logische onjuiste waarde
Voorbeeld: IF(3>5 = "FALSE", "a", "b")=> "a"

 

Gebruiksvoorbeelden van functies

De mogelijkheden van de formulekolom zijn eindeloos! Bekijk ons artikel over Gebruiksvoorbeelden van functies om een idee te krijgen van hoe de formulekolom voor jou kan werken. Je kunt ook een aantal van onze meest voorkomende gebruiksvoorbeelden voor de formulekolom op het onderstaande bord vinden:

 

 

Mocht je vragen hebben, neem dan hier contact op met ons team. We zijn 24/​7 beschikbaar en helpen je graag.