Hoe kunnen we helpen?

De formule-kolom

Mis je de formule - en wiskundige mogelijkheden van Excel? Geen zorgen! Hiervoor hebben we de formule-kolom bedacht. Deze kolom geeft je de mogelijkheid berekeningen te maken met andere kolommen. Het gaat van eenvoudige wiskundige berekeningen tot meer complexe functies en formules.

 

 

Ter info:  De formulekolom is enkel beschikbaar in de Pro en Enterprise abonnementen. Als je een Pro abonnement had en je account naar beneden hebt bijgesteld blijven de formulekolommen die je ingesteld had intact, maar je zult niet de mogelijkheid hebben nieuwe toe te voegen.

 

Hoe voeg je dit toe?

Om dit toe te voegen klik je op het + icoon aan de rechter bovenkant van je bord en selecteer je "kolommencentrum". Selecteer in het kolommencentrum de optie "Formule", zoals in onderstaand screenshot:

columncenter.png

Wanneer je kolom toegevoegd is, klik je in de kolom om een formule toe te voegen. 

 GIFY.gif

 

Kan ik mijn formule opmaken?

Je kunt de opmaak van je resultaat er precies zo uit laten zien als jij wilt door de formule TEXT te gebruiken. Laten we een simpel voorbeeld nemen: ik wil 10 met 1250 vermenigvuldigen en ik wil de uitkomst er als volgt uit laten zien: €12,500.00

 

Formule:  TEXT(MULTIPLY({Deals},{Amount}),"$#,##.00") 

 

22.png

Ieder # staat voor een nummer. Ik heb .00 toegevoegd aan het einde, omdat ik wil dat mijn formule eindigt op .00. Je kunt dit vervangen door .## wanneer je wilt dat je getal eindigt zonder cijfers achter de komma. 

 

Voeg een totaal toe onderaan de formule

Precies zoals bij de getallenkolom kun je de totale berekening voor iedere groep bekijken. 

bottom.png

Door op dit vakje te klikken kun je de eenheid en functie wijzigen, zoals hieronder:

bottom2.png

Ter info: Het totaal houdt uitsluitend rekening met numerieke waarden. Als je kolom zowel numerieke als tekstwaarden heeft zullen we enkel de numerieke waarden meerekenen. Gemengde waarden zoals Sil123 worden niet in het totaal meegenomen. Als alle waarden niet-numeriek zijn verschijnt er een N/A onderaan, zoals in het volgende screenshot.

 

Gebruikssituaties

Belangrijke tip: Om het eenvoudiger voor je te maken hebben we een monday bord gebouwd met al onze use cases daarop. 

 

 

Hieronder staan enkele populaire use cases:

  • Bereken de maandelijkse commissies met voorwaarden

Bereken of je werknemers recht hebben op een bonus. Een medewerker kan een bonus ontvangen ALS de "totale verkoop" hoger is dan €350,000 EN ALS het aantal gesloten deals hoger is dan 12. 

 

Formule: IF(AND({Total Sales}>350000,{Deals}>12),"$250","$0") 
 

for1.png

 

  • Bereken het maandelijkse verschil in % tussen twee waarden

Ik wil de maandelijkse verandering tussen resultaten van januari en februari berekenen. 

 

Formule: (MINUS({February Total Sales},{January Total Sales}))/{January Total Sales}
 

 

2.png

  

  • Ga na of je totale uitgaven binnen of buiten het budget liggen

Mijn budget is €6500,- per werknemer. Ik wil uitvinden of het totaal uitgegeven bedrag dat ik voor iedere werknemer uitgegeven heb binnen of buiten het budget ligt. 

 

Formule: IF((SUM({Flight},{Hotel},{Insurance},{Expenses}))>6500, "Over Budget","Good")

 

3.png

 

  • Berekenen van het factureringstarief op basis van de tijdsregistratiekolom
Formule: ROUND(MULTIPLY(({Billable}/3600),{Hourly Rate}),1)

 

 

billingrate.png

  

  • Houd je inventaris bij

Je kunt eenvoudig je inventaris bijhouden met monday.com. Dit voorbeeld legt uit hoe je de huidige voorraad kunt berekenen, en hoeveel er percentueel verkocht is.

 

Formule: MINUS({Purchased},{Reserved},{Sold})

 

Formule: ROUND({Sold}/{Purchased}*100,2) 

 

3.png

 

  • Krijg het aantal dagen tussen twee datums, exclusief de weekenden

Bij monday.com gebruiken we een vakantiebord om ieders vakantie bij te houden. We gebruiken de formulekolom om te zien hoeveel werkdagen ieder teamlid zal gaan missen. 

 

Formule: DAYS({To},{From})-(2*(WEEKNUM({To})-WEEKNUM({From})))

 

weekends.png

 

  • Tel het aantal dagen tussen vandaag en de deadline van het project af

Ik wil weten hoeveel dagen ik nog te gaan heb tot de deadline van mijn taak. 

 

Formule: ROUND(DAYS({Due Date},TODAY()),0)

 

julyproj.png

 

  • Dagen toevoegen / aftrekken van een datum

In dit voorbeeld willen we 15 dagen toevoegen aan iedere datum binnen de kolom "startdatum". De eerste formule toont een resultaat zonder opmaak en ziet er wat onhandig uit. 

Formule: (DATE(YEAR({Start Date}),MONTH({Start Date}),DAY({Start Date})+15)) 

 

Dit is waarom we aanraden onderstaande formule te gebruiken. Het resultaat is geformateerd en ziet er netter uit op je bord. 

Formule: RIGHT(LEFT(CONCATENATE(DATE(YEAR({Start Date}),MONTH({Start Date}),DAY({Start Date})+15)),10),6)

 1.png

 

  • Gebruik statuslabels om commissietarieven toe te wijzen

Laten we er in dit voorbeeld vanuit gaan dat ik manager ben van een salesteam met variabele commissies per project of verkoper.  Je kunt de labels vanuit de statuskolom gebruiken om de formule aan te passen om zo verschillende tarieven te berekenen op basis van het geselecteerde label: 

Formule: IF({Agent}="Agent 1",15,IF({Agent}="Agent 2",20,IF({Agent}="Agent 3",12)))

 2.png

 

  • Berekenen hoeveel uren iemand gewerkt heeft en de pauze aftrekken

In dit voorbeeld wil ik berekenen hoeveel uren mijn werknemers gewerkt hebben, minus hun onbetaalde pauzetijd.  Door middel van de "Uren"-kolommen kan ik een formule maken om precies dit te berekenen: 

 

Formule: IF((HOURS_DIFF({Break End}, {Break Start})) > "0", (HOURS_DIFF((HOURS_DIFF({End}, {Start})), (HOURS_DIFF({Break End}, {Break Start})))), (HOURS_DIFF({End}, {Start})))
 

 

hourcolumn.png

 

Heb je nog andere vragen over de formulekolom? Schroom dan niet om contact op te nemen met ons klantsuccesteam via [email protected]